Goede vragen, schoon luisteren

25 mei

door Jacqueline Lycklama à Nijeholt

GOEDE VRAGEN, SCHOON LUISTEREN
SOCRATISCHE GESPREKSVOERING: OVER FILOSOFEREN IN ORGANISATIES

Het beeld dat we over filosofen hebben is dat van mensen die vanuit een beschouwende positie een theoretische verhandeling geven over de zin van het leven of over wat goed doen inhoudt. De oude Grieken wisten wel beter. Socrates is daar een mooi voorbeeld van. Filosofie gaat over het zoeken naar wijsheid voor en door allen.

Gelukkig is deze praktische vorm van filosofie weer tot volle bloei gekomen.

Tijdens socratische gesprekken wordt ruimte en durf gecreëerd om het vanzelfsprekende te betwijfelen en te bevragen: ‘Wat is de bedoeling van mijn werk, welke patronen leven er op de werkvloer, wanneer is werk goed werk?’

Tijdens deze kennismaking met socratische gespreks-voering zullen theorie en praktijk elkaar afwisselen, met de nadruk op de praktijk. Hoewel het een serieuze aangelegenheid is, ontbreekt een vleugje humor vaak niet in een socratisch gesprek met als resultaat een zinvolle, niet te vergeten ochtend, die wellicht naar meer smaakt!

WIE BEN IK?

Ik ben Jacqueline Lycklama à Nijeholt. De mensheid heeft me altijd geboeid. Waarom doen we de dingen zoals we die doen? Waarom denken we zoals we denken?

Mijn vragen en nieuwsgierigheid naar de mens, zijn denken en wijze van leven beperkte zich niet tot Nederland. Lange periode heb ik gewoond en gewerkt in het buitenland. Een leerzame periode, waarin andere vragen een rol gingen spelen. Hoe creatief is men zonder techniek? Wat betekent humor ten tijde van armoede? Hoe verhouden mens en dier zich tot elkaar?

Hoe oordelen wij over de ander?

VOOR WIE IS DE WORKSHOP BEDOELD?

Deze workshop is bestemd voor iedereen die vindt dat dit van waarde zou kunnen zijn voor de ontwikkeling van een organisatie en zijn medewerkers. Dit draagt ook bij aan de ontwikkeling van jezelf, als medewerker, maar bovenal als mens.

WAT HEB IK JOU TE BIEDEN?

Tijdens deze kennismaking wil ik graag aandacht schenken aan 2 vormen van socratische gespreksvoering: een rationele manier van gespreksvoering, waarbij de nadruk gelegd wordt op de betekenis en de interpretatie van wat we zeggen en horen. Daarnaast zullen ervaringen een prominentere rol spelen. In een socratisch gesprek wordt een vraag, een kernwaarde, een probleem of een dilemma onderzocht. Tijdens deze ochtend bepalen we samen wat we de moeite van het onderzoeken waard vinden.

WAT KAN DEELNAME JOU OPLEVEREN?
We schenken aandacht aan het belang van vrije ruimte tijdens de gesprekken. Deze open, onderzoekende houding leidt vaak tot verrassende inzichten en creatieve ideeën. Aandacht voor jezelf en voor de ander is onontkoombaar tijdens een socratisch gesprek.

Het resultaat hiervan is begrip voor het denken van de ander, maar soms ook een hernieuwde kennismaking met het eigen denken. Met als resultaat het ontstaan van een idee waar het allemaal om zou moeten gaan.

Aanmelden kan door onderstaand formulier in te vullen, of door contact op te nemen met OfficeManagement van Movum (050-3604830)