Piekprofielen op de werkvloer

22 juni

door Karel Jan en Lieke Schoutens

PIEKPROFIELEN OP DE WERKVLOER

De ‘ondertitel’ van deze workshop is bijzondere talenten en hoe ze te benutten. Iedereen heeft talenten en beperkingen. Waar deze bij de meeste personen niet zo sterk uit een lopen, zijn er ook mensen met piekprofielen. Zij laten grote verschillen zien tussen hun talenten en de dingen waar ze minder goed in zijn. Waarom zou je kiezen voor een specialist in plaats van een generalist? Hoe zorg je ervoor dat mensen met piekprofielen hun bijzondere talenten kunnen gebruiken, zonder dat ze ten onder gaan aan de dingen waar ze minder goed in zijn? Tijdens deze workshop proberen we je daar inzicht in te geven. Ook zullen we aandacht besteden aan het thema neurodiversiteit, een steeds bekender wordend begrip dat omschrijft dat ieders hersenen anders werken.

Mensen die afwijken van hoe de meeste mensen functioneren, communiceren en denken, hebben vaak een piekprofiel. Hoewel deze mensen buitengewone talenten hebben, wordt er door werkgevers weinig gebruik van gemaakt. In deze workshop leer je waarom je juist deze doelgroep moet aanspreken en wat ervoor nodig is om ze effectief in te zetten op de werkvloer.

WIE zijn wij?

Wij zijn Karel Jan en Lieke Schoutens, vader en dochter. Karel Jan is geestelijk verzorger, organisatiepsycholoog en begeleidt al 30 jaar mensen met psychiatrische problematiek. Lieke is omgevingspsycholoog, en ervaringsdeskundige op het gebied van autisme. Samen zijn wij bezig met het opzetten van een organisatieadviesbureau dat zich richt op neurodiversiteit op de werkvloer. Denk hierbij aan het toegankelijker maken van de werkomgeving voor mensen met ADHD, ADD, ASS en dyslexie.

Op persoonlijk en professioneel vlak hebben wij gemerkt dat onnodig veel mensen met een piekprofiel werkloos thuis zitten of niet optimaal functioneren op hun werk. We zijn ervan overtuigd dat daar met kleine aanpassingen grote verschillen in gemaakt kunnen worden.

VOOR WIE IS DE WORKSHOP BEDOELD?

De workshop is gericht op leidinggevenden en HR-medewerkers.

WAT HEBben wij JOU TE BIEDEN?

Onze missie is om het bewustzijn te vergroten van de bijdrage die mensen met hun buitengewone talenten kunnen leveren aan jouw organisatie. Wij kunnen jou kennis en handvatten bieden om mensen met piekprofielen effectief en met voldoening in jouw organisatie te laten werken, en om hun talenten tot hun recht te laten komen.

WAT KAN DEELNAME JOU OPLEVEREN?

Na de workshop ben je je bewust van de waarde van werknemers met een piekprofiel. Je weet wat ervoor nodig is om hen effectief in je organisatie in te zetten, hoe je gebruik kunt maken van piektalenten en rekening kunt houden met beperkingen. 

Aanmelden kan door onderstaand formulier in te vullen, of door contact op te nemen met OfficeManagement van Movum (050-3604830)