Inlognaam:
Wachtwoord:
chair.png

Organisaties en individuen begeleiden in tijden van verandering

Wat kunt u verwachten van Movum? Ons dienstenoverzicht:

Leiderschap Ontwikkeling

Juist nu komt het aan op leiderschap. Veranderingen gaan steeds sneller, wat vandaag goed is, is morgen achterhaald. Onaantastbaar geachte organisaties blijken toch kwetsbaar te zijn doordat ze hun posities te lang als vanzelfsprekend beschouwen. Maar niets gaat vanzelf, alleen bergafwaarts. 

Leiderschap wordt beschouwd als een van de belangrijkste kritische succesfactoren voor het toekomstige succes van organisaties. Tegelijkertijd vinden slechts weinig topleiders, dat hun organisatie in dit opzicht voldoende is toegerust voor de toekomst. Leiderschap Ontwikkeling is één van de speerpunten in de dienstverlening van Movum. Dat zijn alle activiteiten op het gebied van: aantrekken, selecteren, inpassen, motiveren, ontwikkelen en behouden van leiders. Movum helpt de effectiviteit van het aanwezige leiderschapstalent te vergroten.

Je kunt geen leider zijn zonder dat mensen willen volgen. Het is niet voor niets dat Movum daarom ook sterk inzet op teamontwikkeling. Wij ondersteunen leiders bij het bouwen aan vertrouwen, zodat teams kunnen omgaan met conflicten, teamleden elkaar kunnen en mogen aanspreken op gedrag, en zichzelf en elkaar verantwoordelijk houden voor resultaten en het bereiken van doelen. Het (voorbeeld)gedrag van de leider speelt daarin een doorslaggevende rol. 

Afhankelijk van de exacte behoefte kunnen meerdere instrumenten worden ingezet. Maar uiteindelijk gaat het altijd om concreet gedrag van individuele mensen.

 


 

speaker2.png

 

 

 

 

 

Movum heeft veel instrumenten beschikbaar, die kunnen worden ingezet in het kader van Leiderschap Ontwikkeling. U kunt ze vinden onder "Hoe we dat doen - Onze diensten" (Download PDF).

 

Loopbaan Ontwikkeling

Movum levert een compleet pakket van diensten dat de werknemer (de cliënt) ondersteunt bij het beantwoorden van zijn of haar loopbaanvragen. Of het nu gaat om een verandering in het functioneren in de huidige werkkring, of om het vinden van een nieuwe en passende werkkring intern of extern (outplacement).

ladder.png

Loopbaan Ontwikkeling is een gericht proces, dat maximaal inspeelt op de persoonlijke situatie en kwaliteiten van de cliënt. Movum gaat uit van een gemeenschappelijk belang van werknemer en werkgever. Vanuit onze deskundigheid en ervaring blijven wij met alle betrokkenen in gesprek. Ruime ervaring en onze gedragscode waarborgen onze onafhankelijkheid.De Movum gedragscode geeft de zekerheid, dat de begeleiding op de juiste manier plaatsvindt. De stap naar een andere functie, vrijwillig of niet, is ingrijpend. Het is een ingewikkeld proces, waarin emotionele, organisatorische, financiële en juridische factoren een rol spelen. Professionele ondersteuning hierbij is onontbeerlijk. Movum geeft hieraan een innovatieve en positieve invulling met behulp van een uitgebreid scala aan voorzieningen.

Werkwijze
Voorafgaand aan het traject vindt altijd een (kosteloos) oriënterend gesprek plaats met zowel werknemer als werkgever, waarin in alle openheid wordt gekeken naar de verwachtingen en wensen van de klant en de opdrachtgever.
Het programma is altijd maatwerk, maar bestaat in het algemeen uit drie fasen:

- De persoonsanalyse
- De marktanalyse
- De marktbenadering

De accenten in deze drie fasen zijn in belangrijke mate afhankelijk van de achtergrond van iedere individuele cliënt en van de oorzaken die tot het besluit tot verandering van werkkring hebben geleid. Onze methodiek is gebaseerd op de volgende componenten:

1. Een persoonlijke consultant voor uw persoonlijke vragen, het opdoen van kennis, het aanleren van vaardigheden en het opbouwen van uw persoonlijk netwerk.
2. Zelfstudie en online instrumenten via mijnmovum.nl.

Werving & Selectie

Movum is gespecialiseerd in het werven en selecteren van sleutelfunctionarissen in Noord Nederland.

puzzelstukjes.png

Zorgvuldig, snel en trefzeker: Movum neemt de opdrachtgever al het werk rond het werven en selecteren van nieuwe mensen uit handen.

Movum zorgt voor kandidaten van uitstekend kwalitatief niveau, voorzien van zeer accurate persoonlijke profielschetsen. De procedure wordt met exceptioneel veel aandacht begeleid.

Als een opdrachtgever zelf over kandidaten beschikt is het mogelijk de selectieprocedure door Movum te laten begeleiden.

Eventueel gewenste assessment onderzoeken worden door onze psycholoog uitgevoerd, met inachtneming van de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (de NIP code).

Movum voert de Werving & Selectie opdrachten uit met proeftijdgarantie. Ook wordt de nieuwe medewerker gedurende de eerste drie maanden in de nieuwe functie individuele coaching aangeboden.

Klik hier voor een uit te printen exemplaar van de Movum werkwijze bij Werving & Selectie. 

U wilt een Werving & Selectie opdracht plaatsen? U zoekt begeleiding bij een selectieprocedure? Zonder persoonlijk contact gaat dat niet, zo werken wij niet. Maar u kunt wel snel de trein in beweging zetten. Bel of mail ons en wij maken gegarandeerd binnen 24 uur een afspraak met u.