Moreel Beraad

15 mei

door Jacqueline Lycklama à Nijeholt

MOREEL BERAAD, EEN WAARDEVOLLE VERDIEPING IN ACHT STAPPEN

HOoit afgevraagd: ‘Waarom vind ik dit een dilemma en iemand anders niet?’ of ‘Vanuit welke waarden wil ik invulling geven aan mijn werk of mijn dagelijks leven? Dilemma’s kennen we allemaal. Welke keuze je ook maakt er blijft altijd iets van een (moreel) probleem bestaan. Moreel beraad is een methode om je keuzes te doorgronden opdat je in staat bent te komen tot een bewustere, meer weloverwogen keuze.

WAT KAN DEELNAME JOU OPLEVEREN?

Deze workshop is een mooie kennismaking met de toegevoegde waarde van een open en onderzoekende houding. Door een moreel beraad kom je vaak tot verrassende inzichten en creatieve ideeën. Deze inzichten zijn ondersteunend, voor jezelf of voor een team, bij het maken van keuzes.

VOOR WIE IS DE WORKSHOP BEDOELD?

Voor iedereen zou ik bijna durven zeggen. Dilemma’s en twijfel over hoe om te gaan met een bepaalde situatie dan wel vraagstuk kennen we allemaal.  Zowel privé als op het werk worden we geconfronteerd met eenvoudige, maar ook met lastige keuzes. Het achterhalen van waar je voor kiest en het waarom van die keuze resulteert in een beter begrijpen van jezelf en anderen.

WAT HEB IK JOU TE BIEDEN?

Een beetje theorie, maar voornamelijk een praktische en interactieve kennismaking met moreel beraad; een onderzoek in acht stappen, waarbij de persoonlijke ervaring een belangrijke rol speelt. Het onderzoek zullen we verrichten aan de hand van een voor iedereen herkenbaar thema. Dit gebeurt op een laagdrempelige manier, in een kleine, veilige setting.

WIE BEN IK?

Ik ben Jacqueline Lycklama à Nijeholt. Via een omweg ben ik me gaan verdiepen in toegepaste filosofie, en (ethische) dialoogvoering. In mijn dagelijkse (werk)praktijk merk ik dat er een grote behoefte is aan een open en vragende houding omdat dit deuren opent naar mooie en waardevolle ontmoetingen. Ik prijs mezelf gelukkig om een bijdrage te kunnen en mogen leveren aan deze verdiepende gesprekken.

Aanmelden kan door onderstaand formulier in te vullen, of door contact op te nemen met OfficeManagement van Movum (050-3604830)