Referenties

Hieronder vind je korte berichten van onze klanten

Door het coaching traject bij Gerda raakt Melissa beter voorbereid op haar eerste directeursrol

Toen ik aan het coachingstraject Movum begon, twijfelde ik over mijn professionele toekomst. Dankzij hun kritische vragen en advies raakte ik beter voorbereid op mijn eerste directeursrol. Ze hebben mij geholpen mijn vermogen aan te scherpen om beknopt, zelfverzekerd en duidelijk te zijn over mijn strategische denken en gedrag.

Melissa

Zelfreflectie werkt voor mij (Allard – Motorcycle storehouse)

Ik ben in contact gekomen met Roelof en Ton vanwege een strategieproject bij mijn toenmalige werkgever. Als team kregen we nuttige tools aangereikt om in dit project in het bijzonder, maar ook in de dagdagelijkse bedrijfsvoering, out-of-the-box te denken, zorgvuldiger te communiceren, effectiever samen te werken en vrijheid te bieden aan elkaars talenten.

Een persoonlijk coachingstraject met Roelof volgde waarin we ons meer bezighielden met persoonlijke interesses, drijfveren en omgevingsfactoren en hoe die onderling af te stemmen.

Ik geloof dat het nuttig is voor iedereen om jezelf af en toe vanaf een afstand in je (werk)omgeving te bezien. Om je houding naar je werkomgeving te evalueren en te bepalen of je je energie in de juiste dingen stopt op de juiste manier. Hiertoe werd ik uitgedaagd door Roelof wat ervoor heeft gezorgd dat ik dit nu structureel doe. Dat ik ook doordachter omga met anderen en mezelf. Om zo relativerend een plezierige en effectieve weg te vinden voor mijn werkomgeving en mijzelf.

better late then never…

Top cursus gehad!

Na het volgen van de workshop “Inzicht krijgen in ineffectieve onderdelen van jouw communicatie” verzorgd door Ton, deelde Thomas bovenstaand review via Google.

Na het doorlopen van het Perspectief Onderzoek had Karien meteen een andere baan

Dank voor al jouw hulp en begeleiding bij het coachingstraject Gerda. Ik vond het leuk en leerzaam om zo eens wat meer bij mezelf en mijn talenten/valkuilen stil te staan. Het maakt je bewuster van wie je bent en wat je kunt en dat helpt altijd mee bij een sollicitatie.

Maarten Jan heeft met het Perspectief Onderzoek stappen gezet naar nieuw werk

In een periode van twijfel (is dit het nu, hoe lang wil ik zo nog doorgaan?) kreeg ik behoefte aan heroriëntatie, aan een nieuw perspectief. Daarvoor kwam ik bij Movum, in een kennismakingsgesprek met Ton. Ton heeft een open houding, is een goede luisteraar en bemoediger. Dat gaf vertrouwen om een perspectief onderzoek te doen. Zo’n onderzoek gaat diep in op wie je bent, waar je belangstelling ligt, welke capaciteiten je hebt, welke richting past bij wie je bent. Op basis van dit perspectief-onderzoek heb ik stappen gezet naar nieuw werk. Dat is gelukt! Mede dankzij Ton: bedankt voor je luisteren, bemoedigen en de professionele ondersteuning!

Hartelijke groet, Maarten Jan Bijl

Miranda staat na haar loopbaantraject zelf weer aan het stuur.

Het afgelopen jaar mocht ik een loopbaan- en daarna een outplacement traject bij Movum volgen. Tijdens de gesprekken werden door Gerda de juiste vragen gesteld en mij regelmatig een spiegel voorgehouden die stof tot nadenken gaf. Samen met de workshops die door Movum werden aangeboden werd ik goed voorbereid op het vinden van een nieuwe baan die passend is bij mijn kwaliteiten en persoonlijke eigenschappen. Maar de belangrijkste verandering die ik na het doorlopen van de beide trajecten heb mogen ervaren is dat ik als persoon weer in mijn kracht sta. Ik weet wie ik ben en sta zelf weer aan het stuur.