Samenvatting door Roelof Oldenburger

De ondertitel van dit boek luidt: ‘stop met het verspillen van je talent en maak werk van je idealen’. Typisch een uitspraak van Rutger Bregman. Hij is in mijn ogen vooral een opiniemaker en ik vermoed dat veel mensen gaan proberen dit boek te bekritiseren. Het zou mooi zijn als voor- en tegenstanders van het gedachtegoed van Bregman eens serieus met elkaar in gesprek gaan. Want, wat je ook van het boek of van de schrijver vindt, hij raakt wel grote thema’s en heeft een heldere schrijfstijl. Je leest het boek in hooguit een halve dag uit. Waar gaat het over?

Kort gezegd is het een pleidooi om tegelijkertijd idealistisch en ambitieus te zijn. De mensen die alleen idealistisch zijn, noemt hij ‘Nobele Verliezers’: mensen die zich ‘aan de goede kant van de geschiedenis bevinden, maar die niet veranderen’. Volgens hem gaat het niet alleen om woorden (‘wat je vindt’), maar vooral ook om daden (‘wat je ervoor wilt doen’). Hieronder een letterlijk citaat, terug te vinden op pagina 86 van het boek:

‘Om het bot te zeggen: bewustzijn wordt zwaar overschat. Het feit dat mensen op de hoogte zijn van allerlei misstanden wil niet zeggen dat ze ernaar handelen – integendeel. We vinden van alles en nog wat, maar doen weinig met onze meningen.’

Hij spreekt van de illusie van het bewustzijn. Ik kan je verzekeren dat de andere illusies die hij beschrijft ook de moeite waard zijn om te lezen, wanneer het gaat over veranderingen.

Rutger Bregman is de zoon van een dominee uit Zeeland, en het lijkt alsof de appel niet ver van de boom gevallen is. Morele Ambitie is een oproep om te goede te doen, niet alleen voor het hier en nu, maar vooral ook voor de volgende generaties. Hij moedigt ons aan om onze sterke punten in de zetten om problemen aan te pakken die omvangrijk, onderbelicht en oplosbaar zijn. Hij gaat hierin zelfs zo ver dat hij samen met een aantal gelijkgezinden een beweging heeft opgezet. Hierover kun je dan weer meer lezen via www.moreleambitie.nl.

Ik raad ieder nieuwsgierig mens aan dit boek te lezen, want wat je er ook van vindt, het gaat je aanzetten tot nadenken en misschien zelfs wel tot in actie komen.