Ik ben in contact gekomen met Roelof en Ton vanwege een strategieproject bij mijn toenmalige werkgever. Als team kregen we nuttige tools aangereikt om in dit project in het bijzonder, maar ook in de dagdagelijkse bedrijfsvoering, out-of-the-box te denken, zorgvuldiger te communiceren, effectiever samen te werken en vrijheid te bieden aan elkaars talenten.

Een persoonlijk coachingstraject met Roelof volgde waarin we ons meer bezighielden met persoonlijke interesses, drijfveren en omgevingsfactoren en hoe die onderling af te stemmen.

Ik geloof dat het nuttig is voor iedereen om jezelf af en toe vanaf een afstand in je (werk)omgeving te bezien. Om je houding naar je werkomgeving te evalueren en te bepalen of je je energie in de juiste dingen stopt op de juiste manier. Hiertoe werd ik uitgedaagd door Roelof wat ervoor heeft gezorgd dat ik dit nu structureel doe. Dat ik ook doordachter omga met anderen en mezelf. Om zo relativerend een plezierige en effectieve weg te vinden voor mijn werkomgeving en mijzelf.

better late then never…